Cập nhật

Ảnh chụp Màn hình 2022-09-20 lúc 16.34.45

SiteMeta cập nhật tháng 9/2022

Thêm các chức năng cho Module SM Form Pro Thêm trường ID tùy chỉnh cho mỗi fieldThêm kích thước 50% và 100% cho cách hiển...

SiteMeta cập nhật tháng 7/2022

Như vậy, SiteMeta đã đi qua giai đoạn Beta và bắt đầu đi vào chính thức. Bên cạnh đó cũng đã cập nhật nhiều chức...
UPDATE16032022-1

Cập nhật nền tảng SiteMeta – 16/03/2022

SiteMeta Team rất vui khi thông báo đến các bạn rằng SiteMeta đã tải lên bản cập nhật ngày 16/03/2022. Trong bản cập nhật này,...