huong-dan-tao-menu-sitemeta-editor-feature

Hướng dẫn tạo menu cho website

Để bắt đầu thức hiện thì việc đầu tiên bạn cần đăng nhập vào website. Nếu bạn đã đăng nhập rồi thì truy cập vào quản trị website của bạn bằng cách đến trang sitemeta.net > tài khoản > website của tôi. Bạn có thể xem hướng dẫn đăng nhập vào trang quản trị website tại đây.

Hoặc truy cập nhanh bằng cách gõ tên miền miễn phí hoặc tên miền tuy chỉnh và thêm /wp-admin.

Ví dụ:

  • Tên miền miễn phí của website tôi là webdemo.sitemeta.net thì tôi sẽ gõ webdemo.sitemeta.net/wp-admin lên thanh địa chỉ website của trình duyệt. Sau đó ấn Enter.
  • Tên miền tùy chỉnh của website tôi là webdemo.com thì tôi sẽ gõ webdemo.com/wp-admin lên thanh địa chỉ website của trình duyệt. Sau đó ấn Enter.

Sau khi bạn truy cập vào trang quản trị thì tìm đến mục SiteMeta Builder > Menu

Tại quản lý menu bạn sẽ thấy đã có một menu được SiteMeta tạo sẵn và bạn có thể dùng luôn menu này để thay đổi các hạng mục của nó. Và bạn sẽ thấy tôi đã chia thành 2 mục ở hình bên dưới lần lượt là:

  1. Thêm liên kết: Tại mục này, bạn có thể thêm các trang, bài viết, chuyên mục, sản phẩm, danh mục sản phẩm, liên kết tự tạo,… vào cấu trúc menu.
  2. Cấu trúc menu: Đây là nơi sắp xếp menu đã được thêm vào ở phần 1 (thêm liên kết) sao cho phù hợp với ý tưởng của bạn. Danh sách cấu trúc menu sẽ từ trên xuống dưới tương ứng với từ trái sang phải ngoài giao diện website.

Ảnh động cách thêm hạng mục vào menu

Menu sau khi lưu thì ngoài giao diện website của bạn sẽ hiện thị tương tự như sau:

Trường hợp bạn muốn thêm menu con như ảnh bên dưới:

Thì bạn chỉ cần kéo menu muốn làm thành menu con thụt vào ngay bên dưới menu cha như ảnh động bên dưới:

Sau khi hoàn thành, bạn click Lưu menu.

Chúc bạn thành công!

Mời bạn đọc thêm