Hướng dẫn thanh toán

Rất vui được thấy bạn trên SiteMeta Editor, trong bài viết này SiteMeta sẽ hướng dẫn bạn cách thanh toán chuyển khoản sau khi hoàn tất đơn hàng của bạn.

Thông tin chuyển khoản

Bạn thanh toán đúng số tiền đơn hàng theo thông tin sau:

  • Số tài khoản: 1903 4236 381 024
  • Chủ tài khoản: NGUYỄN ANH TÙNG
  • Ngân hàng Techcombank PGD Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
  • Nội dung chuyển khoản: sitemeta_[Mã đơn hàng]

Trường hợp bạn không thể gõ dấu “_” trong phần nội dung chuyển khoản thì bạn có thể thay bằng khoảng trắng.

Ví dụ: sitemeta_6OGW9D7Q30 hoặc sitemeta 6OGW9D7Q30 đều đúng!

Mã đơn hàng lấy ở đâu?

Sau khi bạn chọn thanh toán chuyển khoản và click đặt hàng thì bạn sẽ được chuyển đến trang Cảm ơn. Tại đây bạn sẽ thấy MÃ ĐƠN HÀNG của mình. Bạn nhập mã đơn hàng này vào nội dung chuyển khoản là xong!

No posts were found with the criteria specified.