huong-dan-viet-bai-tren-website-2

Hướng dẫn viết bài trên website

Để bắt đầu thức hiện thì việc đầu tiên bạn cần đăng nhập vào website. Nếu bạn đã đăng nhập rồi thì truy cập vào quản trị website của bạn bằng cách đến trang sitemeta.net > tài khoản > website của tôi. Bạn có thể xem hướng dẫn đăng nhập vào trang quản trị website tại đây.

Hoặc truy cập nhanh bằng cách gõ tên miền miễn phí hoặc tên miền tuy chỉnh và thêm /wp-admin.

Ví dụ:

  • Tên miền miễn phí của website tôi là webdemo.sitemeta.net thì tôi sẽ gõ webdemo.sitemeta.net/wp-admin lên thanh địa chỉ website của trình duyệt. Sau đó ấn Enter.
  • Tên miền tùy chỉnh của website tôi là webdemo.com thì tôi sẽ gõ webdemo.com/wp-admin lên thanh địa chỉ website của trình duyệt. Sau đó ấn Enter.

Bạn truy cập bảng điều khiển quản trị website, sau đó click vào Posts hoặc Bài viết

Tại đây bạn sẽ thấy tất cả các bài viết trên website của bạn

Để viết bài mới, bạn click nút Viết bài mới

Giao diện viết bài sẽ có dạng trang giấy trắng và các chức năng đi kèm

Giải thích theo thứ tự

  1. Quay trở lại trang quản lý tất cả bài viết.
  2. Thêm block. Block ở đây là các chức năng bạn có thể chèn vào website bao gồm: Thêm văn bản, thêm tiêu đề, thêm bảng, thêm video, thêm hình ảnh,…
  3. Viết tiêu đề bài viết của bạn ở đây.
  4. Đây là vùng bạn thêm các block ở mục 2 và trình bày bài viết theo ý tưởng của bạn.
  5. Trong quá trình viết bài, bạn có thể lưu nháp bằng cách click vào nút Lưu bản nháp tại mục số 5 này. Ngoài ra bạn có thể xem thử bài viết của bạn tại nút Xem thử. Trường hợp bạn đã xong bài viết thì click vào nút Đăng
  6. Đây là mục cài đặt và tinh chỉnh cho bài viết của bạn.
  7. Trong mục cài đặt số (6) sẽ xuất hiện mục tab Bài viết (7). Tại mục số (7) này bạn có thể thiết lập bài viết này thuộc chuyên mục nào trên website của bạn, thêm ảnh đại diện cho bài viết, thêm đoạn tóm tắt bài viết, đường dẫn cho bài viết (mục này thường tự động đặt theo tiêu đề bài viết, bạn có thể tùy chỉnh khi cần thiết). Ngoài ra còn có các mục như Thẻ, giao diện bài viết và thiết lập trạng thái cho bài viết của bạn.
  8. Trong mục cài đặt số (6) có thêm tab Block (8). Tùy vào bạn đang thêm hay chỉnh sửa block nào (số 2) thì ở Tab block (8) sẽ xuất hiện các cài đặt của block đó.

Ví dụ dưới đây là một thiết lập của block đánh văn bản, bạn sẽ thấy có thiết lập màu sắc, chữ viết hoa / thường, kiểu chữ, kích cỡ,… cho block văn bản bạn đang để con nháy.

Trong quá trình viết bài, bạn có thể nhấn phím tắt Ctrl+S hoặc Command + S (Mac) để lưu nháp bài viết nhanh chóng.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ hỗ trợ tại SiteMeta.Net

Mời bạn đọc thêm