Lộ trình phát triển của SiteMeta Editor

2022-02-28

Nền tảng SiteMeta hoạt động (Beta)

Hoàn thiện các chức năng đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản và trình thiết kế website cho người dùng.

2022-02-28

2022-03-15

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản trên nền tảng SiteMeta Editor

2022-03-15

2022-04-05

Mã trải nghiệm

Phân phát mã trải nghiệm gói Premium đến khách hàng.

2022-04-05

2022-04-30

Mẫu giao diện

Cung cấp thêm 3 mẫu website thông tin, 3 mẫu web profile, 3 mẫu web bán hàng.

2022-04-30

2022-05-10

Việt hóa công cụ Rank Math SEO

Dịch sang tiếng Việt danh mục chấm điểm SEO trong phần tạo bài viết / trang.

2022-05-10

2022-05-20

(Coming soon)

2022-05-20