Quy định sử dụng

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

  • Tên: CÔNG TY TNHH WEB MTP
  • Địa chỉ: Tổ 9, Lô 41 LK03A Khu đô thị Hòa Quý, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

  • Số điện thoại: 093 19 123 79
  • Hỗ trợ: service@sitemeta.net

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của SiteMeta, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của SiteMeta dưới tên miền chính thức là sitemeta.net. SiteMeta sẽ duy trì trang thông tin điện tử sitemeta.net và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng SiteMeta nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

SiteMeta có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng SiteMeta có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website SiteMeta. Nếu Người dùng SiteMeta tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng SiteMeta chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng SiteMeta đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng SiteMeta, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của SiteMeta.

3. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG 

Việc Người dùng SiteMeta lựa chọn sử dụng các Website SiteMeta đồng nghĩa với việc Người dùng SiteMeta chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website SiteMeta. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của SiteMeta, Người dùng SiteMeta phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của SiteMeta thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng SiteMeta tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

4. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

SiteMeta cung cấp các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng SiteMeta, vì vậy SiteMeta không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng SiteMeta như: Khách hàng của Người dùng SiteMeta, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng SiteMeta đang kinh doanh…cũng như SiteMeta không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng SiteMeta hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng SiteMeta.

Người dùng SiteMeta phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng SiteMeta có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của SiteMeta vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng SiteMeta không được sử dụng dịch vụ của SiteMeta để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của SiteMeta, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh....

SiteMeta có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập website của Người dùng SiteMeta vào hệ thống dịch vụ của SiteMeta khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng SiteMeta có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về SiteMeta phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng SiteMeta hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng SiteMeta khi sử dụng Website SiteMeta mà SiteMeta nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của SiteMeta, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng website, SiteMeta có quyền yêu cầu Người dùng SiteMeta cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, SiteMeta có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho SiteMeta cũng như cộng đồng.

5. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

SiteMeta có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng SiteMeta trong các trường hợp sau:

a) Người dùng SiteMeta sử dụng phần mềm Website SiteMeta vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

b) Người dùng SiteMeta gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng SiteMeta lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng SiteMeta sử dụng website để phá hoại một website khác.

đ) Người dùng SiteMeta sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng SiteMeta sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng SiteMeta khác của sitemeta.net.

f) Người dùng SiteMeta bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của SiteMeta. Trường hợp bị tấn công SiteMeta sẽ tạm ngừng website của Người dùng SiteMeta trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

g) Người dùng SiteMeta có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

h) Người dùng SiteMeta không thanh toán các chi phí đúng hạn.

i) Người dùng SiteMeta có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của SiteMeta trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

6. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

a) Sử dụng khu vực chung:

Người dùng SiteMeta hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website SiteMeta theo quyết định và xem xét duy nhất của SiteMeta, mọi yêu cầu của Người dùng SiteMeta về sử dụng Khu vực chung trên Website SiteMeta cho mục đích riêng của Người dùng SiteMeta có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

b) Sử dụng khu vực riêng

Người dùng SiteMeta có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. SiteMeta không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng SiteMeta tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

c) Truy cập khu vực riêng

Người dùng SiteMeta hiểu và chấp nhận rằng SiteMeta có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng SiteMeta khi ở một trong các trường hợp sau:

Được Người dùng SiteMeta đồng ý
Người dùng SiteMeta yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố
Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật

Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Người dùng SiteMeta hiểu và chấp nhận rằng Người dùng SiteMeta không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của SiteMeta, khu vực riêng của Người dùng SiteMeta khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website SiteMeta thuộc bản quyền của Công ty Cổ Phần Công Nghệ SiteMeta.

Do đó, tất cả nội dung tại Website SiteMeta.net đều thuộc sở hữu của SiteMeta. SiteMeta cho phép Người dùng SiteMeta xem, tải về và in những nội dung sau:

Nội dung đã được SiteMeta công khai trên Website
Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng SiteMeta
Khi sử dụng các thông tin tại Website SiteMeta, Người dùng SiteMeta cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng SiteMeta không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website SiteMeta mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của SiteMeta. Người dùng SiteMeta có thể liên hệ địa chỉ: service@sitemeta.net để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi SiteMeta, Người dùng SiteMeta phải bảo đảm là việc Người dùng SiteMeta sử dụng thông tin có được từ Website SiteMeta của Người dùng SiteMeta không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ sitemeta.net hoặc nguồn từ của SiteMeta.

8. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG SITEMETA

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của SiteMeta tại địa chỉ: https://sitemeta.net/chinh-sach-bao-mat/

9. QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG WEBSITE

Các website sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Người dùng SiteMeta đều được xác nhận bởi dòng chữ "Powered by SiteMeta Editor" có gắn link về trang chủ sitemeta.net và để chế độ nofollow tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của SiteMeta cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

10. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng SiteMeta có trách nhiệm thông báo ngay SiteMeta khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với SiteMeta để SiteMeta có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng SiteMeta. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng SiteMeta có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng SiteMeta hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, SiteMeta luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên SiteMeta sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng SiteMeta.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, SiteMeta không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng SiteMeta trên phần mềm, website của người dùng SiteMeta. Đồng thời, SiteMeta không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng SiteMeta và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SiteMeta sau khi SiteMeta đã bàn giao cho Người dùng SiteMeta.

SiteMeta chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website SiteMeta ; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng SiteMeta hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng SiteMeta vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của SiteMeta.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Người dùng SiteMeta đồng ý rằng SiteMeta, nhân viên, các tổ chức thành viên, đại lý, nhà cung cấp của SiteMeta sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website SiteMeta hay sử dụng các Dịch vụ khác của SiteMeta.

SiteMeta cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website SiteMeta . Ngoài ra, Người dùng SiteMeta cũng hiểu rằng, SiteMeta không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng SiteMeta có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. SiteMeta khuyến nghị Người dùng SiteMeta nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. SiteMeta không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng SiteMeta sau khi sử dụng dịch vụ.

12. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website SiteMeta được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. SiteMeta sẽ không bảo đảm rằng website của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, SiteMeta và các nhân viên của SiteMeta sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của SiteMeta luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. SiteMeta cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

13. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng SiteMeta có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của SiteMeta. Tuy nhiên, SiteMeta có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng SiteMeta bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn.

14. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng SiteMeta vui lòng nào gửi về SiteMeta theo các phương thức sau:

Gửi email tới địa chỉ: service@sitemeta.net

Hotline tư vấn và hỗ trợ: 093 19 123 79

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, SiteMeta sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng SiteMeta, trường hợp cần thiết, SiteMeta có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. SiteMeta sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng SiteMeta trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và SiteMeta, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Đà Nẵng giải quyết.