SiteMeta cập nhật tháng 9/2022

Thêm các chức năng cho Module SM Form Pro

  • Thêm trường ID tùy chỉnh cho mỗi field
  • Thêm kích thước 50% và 100% cho cách hiển thị mỗi field
  • Thêm trường BCC gửi đến Email thứ 2

Cập nhật công cụ tối ưu tốc độ website

  • Nâng cấp phiên bản mới cho WP-Rocket
  • Nâng cấp dung lượng CDN

Mời bạn đọc thêm

SiteMeta cập nhật tháng 7/2022

Như vậy, SiteMeta đã đi qua giai đoạn Beta và bắt đầu đi vào chính thức. Bên cạnh đó cũng đã cập nhật nhiều chức…