huong-dan-thiet-ke-giao-dien-category-feature

Thiết kế giao diện Archive

Để bắt đầu thức hiện thì việc đầu tiên bạn cần đăng nhập vào website. Nếu bạn đã đăng nhập rồi thì truy cập vào quản trị website của bạn bằng cách đến trang sitemeta.net > tài khoản > website của tôi. Bạn có thể xem hướng dẫn đăng nhập vào trang quản trị website tại đây.

Hoặc truy cập nhanh bằng cách gõ tên miền miễn phí hoặc tên miền tuy chỉnh và thêm /wp-admin.

Ví dụ:

  • Tên miền miễn phí của website tôi là webdemo.sitemeta.net thì tôi sẽ gõ webdemo.sitemeta.net/wp-admin lên thanh địa chỉ website của trình duyệt. Sau đó ấn Enter.
  • Tên miền tùy chỉnh của website tôi là webdemo.com thì tôi sẽ gõ webdemo.com/wp-admin lên thanh địa chỉ website của trình duyệt. Sau đó ấn Enter.

Cách thiết kế trang Blog / Category cũng giống như thiết kế một Type bất kỳ. SiteMeta cũng đã tạo giúp bạn một Type Blog / Category có tên là Archive. Bạn có thể chỉnh sửa giao diện ngay trên hạng mục này.

Trường hợp bạn muốn tạo lại một type mới thì có thể truy cập SiteMate Builder > Bố cục. Sau đó click Add New

Điền tên, kiểu Themer Layout và chọn Archive ở mục Layout. Click Add Themer Layout để hoàn tất.

Lưu ý: Nếu bạn tạo một type Archive mới thì nhớ ngừng kích hoạt type Archive có tên là Archive mà SiteMeta đã tạo sẵn cho bạn. Như vậy khi bạn thiết kế giao diện mới trên Type mới này thì website mới hiển thị đúng giao diện bạn thiết kế.

Tiếp theo, tại mục Location bạn chọn Bài viết Chuyên mục Archive và chọn All chuyên mục. Đây mục kích hoạt giao diệc cho các trang Category. Click Đăng để hoàn tất.

Sau đó bạn click Mở SiteMeta Builder để bắt đầu xây dựng giao diện.

Việc xây dựng giao diện trang blog / category cũng như xây dựng các trang khác. Nhưng chỉ khác ở mục tiêu đề, chúng ta cần hiển thị tiêu để chuyên mục một cách tự động. Vì đây là giao diện chung cho các trang chuyên mục nên nó cần hiển thị tự động mà không phải làm thủ công cho từng chuyên mục một.

Giả sử bạn chỉ có 1 chuyên mục duy nhất thì điều này thật dễ dàng. Nhưng nếu bạn làm một trang tin tức nhiều chủ đề thì website của bạn sẽ có hàng chục chuyên mục. Và SiteMeta Builder sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Sau đây là một video hướng dẫn bạn cách thiết kế một trang Blog / Category hiển thị tự động:

Mời bạn đọc thêm