huong-dan-thiet-ke-giao-dien-blog-feature

Thiết kế giao diện (Single) trang chi tiết bài viết

Để bắt đầu thức hiện thì việc đầu tiên bạn cần đăng nhập vào website. Nếu bạn đã đăng nhập rồi thì truy cập vào quản trị website của bạn bằng cách đến trang sitemeta.net > tài khoản > website của tôi. Bạn có thể xem hướng dẫn đăng nhập vào trang quản trị website tại đây.

Hoặc truy cập nhanh bằng cách gõ tên miền miễn phí hoặc tên miền tuy chỉnh và thêm /wp-admin.

Ví dụ:

  • Tên miền miễn phí của website tôi là webdemo.sitemeta.net thì tôi sẽ gõ webdemo.sitemeta.net/wp-admin lên thanh địa chỉ website của trình duyệt. Sau đó ấn Enter.
  • Tên miền tùy chỉnh của website tôi là webdemo.com thì tôi sẽ gõ webdemo.com/wp-admin lên thanh địa chỉ website của trình duyệt. Sau đó ấn Enter.

Qua các bài hướng dẫn về thiết kế giao diện bên trên, chắc chẳn bạn đã nắm được cách để tạo một type và cách để thiết kế giao diện cho type hoặc trang bất kỳ rồi. Bên dưới đây là cách để bạn tạo ra một type cho trang chi tiết bài viết và video hướng dẫn bạn thiết kế trang này.

Bạn truy cập SiteMeta Builder > Bố cục. Click Add New.

Tại mục kiểu bạn chọn Themer Layout, mục Layout bạn chọn Singular. Click Add Themer Layout để hoàn tất.

Lưu ý: SiteMeta cũng đã tạo sẵn cho bạn type cho trang chi tiết bài viết, bạn có thể chỉnh trực tiếp trên type SiteMeta đã tạo hoặc trường hợp bạn tạo một type mới cho riêng bạn thì nhớ ngừng kích hoạt type có tên là Single Post.

Tiếp theo, tại mục Location bạn chọn Bài viết và All Bài viết. Mục này có nghĩa là giao diện trang blog bạn sắp thiết kế này sẽ hiển thị cho toàn bộ trang chi tiết bài viết của bạn.

Click Đăng và sau đó click Mở SiteMeta Builder để bắt đầu thiết kế trang chi tiết của các bài viết trên website của bạn.

Dưới đây là một đoạn video hướng dẫn cách thiết kế trang chi tiết bài viết mà bạn có thể tham khảo.

Mời bạn đọc thêm