huong-dan-thiet-lap-footer-sitemeta

Thiết lập footer (cuối trang)

Để bắt đầu thức hiện thì việc đầu tiên bạn cần đăng nhập vào website. Nếu bạn đã đăng nhập rồi thì truy cập vào quản trị website của bạn bằng cách đến trang sitemeta.net > tài khoản > website của tôi. Bạn có thể xem hướng dẫn đăng nhập vào trang quản trị website tại đây.

Hoặc truy cập nhanh bằng cách gõ tên miền miễn phí hoặc tên miền tuy chỉnh và thêm /wp-admin.

Ví dụ:

  • Tên miền miễn phí của website tôi là webdemo.sitemeta.net thì tôi sẽ gõ webdemo.sitemeta.net/wp-admin lên thanh địa chỉ website của trình duyệt. Sau đó ấn Enter.
  • Tên miền tùy chỉnh của website tôi là webdemo.com thì tôi sẽ gõ webdemo.com/wp-admin lên thanh địa chỉ website của trình duyệt. Sau đó ấn Enter.

Tương tự với cách thực hiện thiết lập header! Để thiết lập footer theo ý tưởng riêng của bạn thì việc đầu tiên cần tạo một Type Footer. Truy cập SiteMeta Builder > Bố cục.

Thiết lập header

Bạn sẽ thấy SiteMeta đã cung cấp sẵn một Footer cho website của bạn. Bạn có thể click vào và mở SiteMeta Builder chỉnh sửa, hoặc nếu bạn muốn tạo mới thì có thể làm theo các bước tạo type Footer giống bài viết thiết lập Header tại mục tạo type Header

Thay vì ở bước tạo type Header, tại mục Layout bạn chọn Header thì khi tạo type Footer, tại mục Layout bạn chọn Footer. Sau đó click Add Themer Layout.

Phần thiết lập của type Footer không phức tạp như Header. Bạn chỉ việc chọn nơi mà footer hiển thị là xong! Tại đây tôi chọn Entire Site để hiển thị Footer ở tất cả các trang. Sau đó click Đăng để hoàn tất.

Đến bước cuối cùng, có lẻ không cần hướng dẫn các bạn cũng đã biết khi xem bài hướng dẫn thiết lập header rồi.

Click Mở SiteMeta Builder và bắt đầu thiết kế theo ý tưởng riêng thôi nào!

Chúc bạn thành công!

Mời bạn đọc thêm