Trung tâm trợ giúp

Chúng tôi có mặt với sự trợ giúp và lời khuyên bạn cần để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Khi bạn sẵn sàng lên chế độ trực tuyến, chúng tôi sẽ chuẩn bị và sẵn sàng hướng dẫn bạn từ khởi đầu đến thành công.

Đăng ký & đăng nhập

Hướng dẫn nâng cấp tài khoản

Hướng dẫn đăng nhập vào SiteMeta

Hướng dẫn đăng ký tài khoản SiteMeta Editor

Thiết kế website

Tìm hiểu về cấu trúc WordPress trên nền tảng SiteMeta Editor

Thiết lập header (đầu trang)

Hướng dẫn tạo menu cho website

Thiết lập footer (cuối trang)

Thiết kế giao diện (Page) trang web

Thiết kế giao diện Archive

Thiết kế giao diện (Single) trang chi tiết bài viết

Hướng dẫn thiết lập form liên hệ

Quản trị website

Hướng dẫn xuất / nhập nội dung

Hướng dẫn viết bài trên website

Hướng dẫn sử dụng tên miền riêng

Chính sách & thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Tìm kiếm khách hàng

Hướng dẫn phân tích từ khóa tiềm năng

Hướng dẫn tối ưu landing page / bài viết chuẩn SEO

Tạo tài khoản Google Ads

Cài đặt Google Search Console

Cài đặt Google Analytics

Cài đặt Google Tag Manager

Cài đặt chuyển đổi bằng Google Tag Manager