Trợ giúp - Quản trị website

Hướng dẫn viết bài trên website

Bạn truy cập bảng điều khiển quản trị website, sau đó click vào Posts hoặc Bài viết Tại đây bạn sẽ thấy tất cả các…

Hướng dẫn sử dụng tên miền riêng

Trường hợp bạn không muốn sử dụng tên miền miễn phí của SiteMeta thì sau khi bạn mua tên miền ở nhà cung cấp tên…